Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa energii elektrycznej dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku

1.DOCXFormularz ofertowy.docx
2.DOCXIstotne postanowienia umowy.docx
3.PDFOgłoszenie.pdf
4.DOCXOświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx
5.DOCXOświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx
6.DOCXOświadczenie dot. warunków udziału.docx
7.DOCXSIWZ.docx
8.DOCXSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx
 

Wersja XML