Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rehabilitacja dorosłych i dzieci

Gabinet rehabilitacji dla dorosłych

ul. Sienkiewicza 20B, 46-200 Kluczbork.
Poradnia specjalistyczna mieści się w budynku Powiatowego Centrum Rehabilitacji.
TEL 77 427 40 14
Pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne, gdzie realizowane są świadczenia i zestawy świadczeń z zakresu rehabilitacji.
Czynne:

Poniedziałek

08:00 - 18:00

Wtorek

08:00 - 18:00

Środa

08:00 - 18:00

Czwartek

08:00 - 18:00

Piątek

08:00 - 18:00

 

Oprócz bezpłatnych usług udzielanych w ramach kontraktu z NFZ zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą pełnopłatnych usług w zakresie masaży, kinezyterapii i fizykoterapii.

 


 

Dzienny ośrodek rehabilitacji dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

ul. Sienkiewicza 20B, 46-200 Kluczbork.
Poradnia specjalistyczna mieści się w budynku Powiatowego Centrum Rehabilitacji.
TEL 77 418 00 19; 661 467 301; 77 418 26 02

Pacjenci kierowani są na rehabilitację na podstawie skierowania wydanego przez lekarza pierwszego kontaktu, lekarza specjalistę oraz przez lekarzy szpitali- po zakończeniu przez pacjenta leczenia szpitalnego.
Czynne:

Poniedziałek

8:00 - 18:00

Wtorek

8:00 - 18:00

Środa

8:00 - 18:00

Czwartek

8:00 - 18:00

Piątek

8:00 - 18:00

Do "Dziennego Ośrodka Rehabilitacji dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego" w szczególności kierowane są dzieci w wieku 0 - 18 roku życia:

 1. Z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego,
 2. Z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie),
 3. Z chorobami metabolicznymi układu nerwowego,
 4. Z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego,
 5. Z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej),
 6. Z zespołem aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa),
 7. Z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo-mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN),
 8. Z zaburzeniami integracji sensorycznej,
 9. Z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii,
 10. Z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.
Wersja XML