Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarząd

MARCIN KISILICA - Prezes Zarządu
telefon: 077 417 35 00
e-mai l: 

 

Kadra zarządzająca - kierownictwo Spółki :

ANDRZEJ MISIAK - Dyrektor ds. medycznych
telefon: 077 417 35 00
e-mail: 

MAGDALENA PANEK - Dyrektor ds. finansowych
telefon : 077 417 3502
e-mail :

MACIEJ TOMASZCZYK - Dyrektor ds. administracyjnych
telefon : 077 417 3504
e-mail :

Wersja XML