Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku

DOCZP 16 INFORMACJA O KWOCIE .doc (80,50KB)

DOCWYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 16 — cz. 2.doc (75,50KB)

PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf (34,09KB)
DOCWYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 16.doc (61,00KB)

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf (162,36KB)
DOCXSWZ.docx (127,27KB)
DOCXZałącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx (25,00KB)
DOCZałącznik nr 2 Formullarz asortymentowo -cenowy.doc (209,50KB)
DOCZałącznik nr 3 Oświadczenie .doc (49,50KB)
DOCZałącznik nr 4 - Wzór umowy .doc (71,50KB)
 

Wersja XML