Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa płynów infuzyjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A.w Kluczborku

DOCZP 04Informacja z otwarcia ofert 04 płyny infuzyjne.doc (86,00KB)


DOCZP 04 INFORMACJA O KWOCIE .doc (81,50KB)


DOCWYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 04.doc (72,00KB)
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (101,81KB)
DOCXSWZ.docx (127,22KB)
DOCXZałącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx (25,25KB)
ODSZałącznik nr 2 Specyfikacja asortymentowo - cenowa.ods (17,14KB)
DOCZałącznik nr 3 OŚWIADCZENIE o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału.doc (45,00KB)
DOCZałącznik nr 4 Projekt umowy .doc (70,50KB)

Wersja XML