Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa płynów infuzyjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A.w Kluczborku

DOCZP 04Informacja z otwarcia ofert 04 płyny infuzyjne.doc


DOCZP 04 INFORMACJA O KWOCIE .doc


DOCWYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 04.doc
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
DOCXSWZ.docx
DOCXZałącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx
ODSZałącznik nr 2 Specyfikacja asortymentowo - cenowa.ods
DOCZałącznik nr 3 OŚWIADCZENIE o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału.doc
DOCZałącznik nr 4 Projekt umowy .doc

Wersja XML