Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych

DOCZP 03 Ogłoszenie wyników postępowania.doc (87,00KB)
DOCZP 03Informacja z otwarcia ofert.doc (83,00KB)
DOCZP 03 INFORMACJA O KWOCIE .doc (81,50KB)
DOCWYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 03.doc (57,50KB)
DOCXZał. nr 1 FORMULARZ oferty .docx (23,91KB)
DOCZał. nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.doc (47,50KB)

DOC01 SWZ .doc (250,50KB)
PDFOGŁOSZENIE O ZAÓWIENIU.pdf (118,11KB)
DOCXZał. nr 1 FORMULARZ oferty .docx (23,60KB)
DOCZał. nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.doc (47,50KB)
DOCZał. nr 3 OŚWIADCZENIE o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę.doc (26,00KB)
DOCZał. nr 4 OŚWIADCZENIE o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału.doc (45,00KB)
DOCZał. nr 5 WZÓR UMOWY.doc (98,50KB)
 

Wersja XML