Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przyjęcie do szpitala

Przyjęcie do szpitala

Prawo do świadczeń

   Od 1 stycznia 2013 uruchomiony został to elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ (eWUŚ),powiązany z Centralnym Wykazem Ubezpieczonych (CWU). Dzięki systemowi każdy pacjent może potwierdzić swoje prawo do świadczeń w ramach ubezpieczenia – w szpitalu, przychodni, czy w gabinecie lekarza, bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów. Wystarczy numer PESEL oraz dokument potwierdzający tożsamość.

Jeżeli NFZ nie potwierdził twoich uprawnień, a wiesz, że masz do nich prawo, możesz je potwierdzić poprzez:

i okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej w przypadku osoby, która nie ukończyła 18. roku życia.


Ubezpieczenie zdrowotne przysługuje z tytułu:

Ponadto z bezpłatnych świadczeń medycznych mogą korzystać także:

więcej ...
Lista dokumentów potwierdzających ubezpieczenie

 

Co pacjent powinien mieć przy sobie?

   skierowanie do szpitala - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (§ 17, ust. 3)

Ponadto Panie chcące rodzić w naszym szpitalu powinny zabrać ze sobą:

Gdzie pacjent powinien się zgłosić?

   Przyjęcie do szpitala następuje w izbie przyjęć, gdzie lekarz dyżurujący konsultuje pacjenta, zleca wykonanie wstępnej diagnostyki, a następnie podejmuje decyzje o przyjęciu danej osoby do szpitala.
 

Jakie warunki pacjent ma w szpitalu?

   W szpitalu pacjenci leżą w salach 3-4 osobowych. W uzasadnionych medycznie przypadkach pacjent jest kierowany do pokoju jednoosobowego (izolatka). Kobiety i mężczyźni są kierowani do osobnych sal. Przy łóżku pacjenta znajduje się szafka, przeznaczona na rzeczy osobiste. Szafka nie jest zamykana na klucz, w związku z tym odradzamy posiadanie przy sobie przedmiotów wartościowych. Najlepiej mieć tylko niewielką ilość pieniędzy w gotówce.

Kontakt

   Na każdym piętrze znajdują się aparaty telefoniczne na kartę. Informacje o stanie pacjentów są udzielane wyłącznie osobom upoważnionym przez pacjenta i najbliższy, członkom rodziny, zgodnie z zasadami ochrony tajemnicy lekarskiej. Szpital nie udziela telefonicznej informacji o stanie zdrowia pacjenta

Prawa i obowiązki pacjentów

   Na terenie szpitala obowiązuje Karta Praw Pacjenta oraz wszystkie przepisy prawa, do wglądu w każdej dyżurce pielęgniarskiej

Wersja XML