Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa materiałów szewnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A.w Kluczborku

DOCZP 01 Ogłoszenie wyników postępowania.doc
DOCZP 01 Zbiorcze zestawienie ofert.doc
DOCZP 01 INFORMACJA O KWOCIE .doc
DOCWYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 01.doc
PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
DOCXSWZ.docx
DOCXZałącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx
ODSzałącznik nr 2 asortymentowo - cenowy.ods
DOCZałącznik nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału.doc
DOCZałącznik nr 4 - Wzór umowy .doc

Wersja XML