Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świadczenie usług diagnostyki laboratoryjnej dla pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku

DOC1 Ogłoszenie o konkursie.doc
DOC2 Szczegółowe warunki konkursu ofert.doc
DOC3 Formularz ofertowy.doc
DOC4 Wykaz badań.doc
DOC5 Oświadczenie oferenta.doc
DOC6 Wykazy.doc
DOC7 Umowa - wzór.doc
 

Wersja XML