Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa Heparyny drobnocząsteczkowej dla pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku

DOCZP 12 Ogłoszenie wyników postępowania.doc
DOCZP 12 Zbiorcze zestawienie ofert.doc
DOCZP 12 INFORMACJA O KWOCIE .doc
PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
DOCXSWZ 12.docx
DOCXZałącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx
DOCZałącznik nr 2 Wykaz asortymentowo - cenowy.doc
DOCZałącznik nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału.doc
DOCZałącznik nr 4 Projekt umowy.doc

Wersja XML