Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przygotowywanie, dostarczanie i przekazywanie na oddziały szpitalne posiłków i odbiór odpadów pokonsumpcyjnych

DOCZP 10 Informacja z otwarcia ofert.doc
DOCZP 10 INFORMACJA O KWOCIE .doc
DOC0 SWZ -procedura uproszczona.doc
DOCX1 Formularz oferty.docx
DOC2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału.doc
DOC3 Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę.doc
DOC4 Projekt Umowy.doc
PDFOgłoszenie.pdf

Wersja XML