Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku

DOCZP 09 INFORMACJA O KWOCIE .doc
DOCWYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 09.doc
DOCZP 09 INFORMACJA.doc
PDFOgłoszenie.pdf
DOCXswz-09.docx
DOCXZałącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx
DOCZałącznik nr 2 Formularz asortymentowo - cenowy .doc
DOCXZałącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx
DOCZałącznik nr 4 - Wzór umowy .doc

Wersja XML