Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sukcesywna dostawa leków dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku

DOC05 SPROSTOWANIE Ogłoszenie wyników postępowania.doc
DOC05 Ogłoszenie wyników postępowania.doc
DOCZP 05 dostawa leków zbiorcze zestawienie ofert.doc
DOC05 INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA.doc
DOCWYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 05.doc
DOCZP 05 INFORMACJA.doc
PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
DOCXSWZ.docx
DOCXZałącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx
XLSZałącznik nr 2 wykaz asotymentowo - cenowy.xls
DOCXZałącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx
DOCZałącznik nr 4 Projekt umowy.doc

Wersja XML