Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakup i dostawa sprzętu i urządzeń medycznych w ramach projektu unijnego z zakresu anestezjologii oraz intensywnej terapii

DOCOgłoszenie wyników 01 UE.doc
DOCZP 01 20 EU Zbiorcze zestawienie ofert.doc
DOCINFORMACJA .doc
PDFOgłoszenie o zmianie .pdf
DOCWyjaśnienie treści SIWZ ZP 01 EU .doc
DOC00 SIWZ.doc
DOC1 Formularz ofertowy załącznik nr 1.doc
DOC2 Umowa wzór załącznik nr 2 .doc
PDF2 Umowa wzór załącznik nr 2 .pdf
ZIP3 JEDZ-załącznik nr 3.zip
DOC4 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej załącznik nr 4.doc
DOC5 Formularz asortymentowo - cenowy załącznik nr 5.doc
DOC6 Oświadczenia wykonawcy - załącznik nr 6.doc
PDFInstrukcja-Uzytkownika-Systemu-miniPortal-ePUAP.pdf
PDFInstrukcja-wypelniania-jedz-espd.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu - 446149-2020 - TED Tenders Electronic Daily.pdf

Wersja XML