Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa wyrobów medycznych i środków leczniczych dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku.

DOCZbiorcze zestawienie ofert ZP 10.doc (84,50KB)
DOCWYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 10.doc (67,00KB)
PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf (164,73KB)
DOCSIWZ.doc (309,50KB)
DOCZał. 1 Formularz ofertowy.doc (49,00KB)
DOCZał. 2 Projekt umowy.doc (52,50KB)
DOCXZał. 3 Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia.docx (19,24KB)
DOCXZał. 4 Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków.docx (18,23KB)
DOCZał. 5 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc (32,50KB)
DOCXZał. 6 Klauzula informacyjna - RODO.docx (17,05KB)
XLSZał. 7 Opis przedmiotu zamowienia.xls (39,50KB)
DOCZał. 8 Wykaz dostaw.doc (34,50KB)

Wersja XML