Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa wyrobów medycznych i środków leczniczych dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku.

DOCZbiorcze zestawienie ofert ZP 10.doc
DOCWYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 10.doc
PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
DOCSIWZ.doc
DOCZał. 1 Formularz ofertowy.doc
DOCZał. 2 Projekt umowy.doc
DOCXZał. 3 Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia.docx
DOCXZał. 4 Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków.docx
DOCZał. 5 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc
DOCXZał. 6 Klauzula informacyjna - RODO.docx
XLSZał. 7 Opis przedmiotu zamowienia.xls
DOCZał. 8 Wykaz dostaw.doc

Wersja XML