Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa pieluchomajtek Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku

DOC07 Ogłoszenie wyników postępowania.doc
DOCzbiorcze zestawienie ofert 07.doc
DOCWYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 07.doc
DOC0 SIWZ.doc
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
DOCzał. 1 Formularz ofertowy.doc
DOCzał. 2 Projekt umowy.doc
DOCXzał. 3 Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia.docx
DOCXzał. 4 Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków.docx
DOCzał. 5 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc
DOCXzał. 6 Klauzula informacyjna - RODO.docx
DOCzał. 7 Formularz asortymentowo - cenowy.doc
DOCzał. 8 Wykaz dostaw.doc

Wersja XML