Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świadczenie usług pralniczych na rzecz Szpitala Powiatowego w Kluczborku i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Wołczynie

DOC06 Ogłoszenie wyników postępowania.doc
DOCzbiorcze zestawienie ofert 06.doc
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
DOCSIWZ.doc
DOCZałącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik nr 2 Projekt umowy.doc
DOCXZałącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia.docx
DOCXZałącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków.docx
DOCZałącznik nr 5 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc
DOCZałącznik nr 6 Oświadczenie dot. zatrudnienia.doc
DOCXZałącznik nr 7 Klauzula informacyjna - RODO.docx
DOCZałącznik nr 8 Wykaz usług.doc

Wersja XML