Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa produktów leczniczych oraz żywieniowych dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku

DOCOgłoszenie wyników postępowania.doc
DOCZbiorcze zestawienie ofert 05.doc
DOCWYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 05.doc
XLS7 Załącznik nr 7.xls
DOC0 SIWZ.doc
DOC1 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc
DOC2 Załącznik nr 2 Projekt umowy.doc
DOCX3 Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia.docx
DOCX4 Załącznik nr 4 Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków.docx
DOC5 Załącznik nr 5 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc
DOCX6 Załącznik nr 6 Klauzula informacyjna - RODO.docx
XLS7 Załącznik nr 7.xls
XLS7 Załącznik nr 7a.xls
DOC8 Załącznik nr 8 Wykaz dostaw.doc
PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

Wersja XML