Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku

DOC04 Ogłoszenie wyników postępowania.doc
DOCZbiorcze zestawienie ofert.doc
DOCWYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.doc
XLSZał. 7 - Zadanie nr 1D.xls
DOCINFORMACJA - przesunięcie terminu składnia ofert.doc
PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
DOCSIWZ.doc
DOCZał. 1 Formularz ofertowy.doc
DOCZał. 2 Projekt umowy.doc
DOCXZał. 3 Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia.docx
DOCXZał. 4 Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków.docx
DOCZał. 5 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc
DOCXZał. 6 Klauzula informacyjna - RODO.docx
XLSZał. 7 Opis przedmiotu zamówienia.xls
DOCZał. 8 Wykaz dostaw.doc

Wersja XML